Polityka prywatności
Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest Professional HR Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 36A/U3, 85-097 Bydgoszcz. NIP 5542940446, REGON 365110540, KRS 0000631368, wpisaną do rejestru spółek Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy KRS ul. Toruńska 64 A, 85-023 Bydgoszcz.

Informacja dla kandydatów

Cel przetwarzania

Professional HR przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów z klientami na usługę rekrutacji. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

– wypełnienia formularza rekrutacyjnego

– przedstawienia oferty

– przedstawienia aplikacji klientowi.

Rodzaj danych

Professional HR przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. Przesłania formularza aplikacyjnego:

– imię i nazwisko

– adres e-mail

– numer telefonu

2. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

– załączenie CV

– załączenie zdjęcia do CV

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili przesłania formularza za pośrednictwem serwisu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia przesłanie formularza poprzez serwis oraz kontaktowania się Professional HR z Tobą w celu nawiązania współpracy.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych (nowe oferty zleceń, programy bonusowe), ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostaną usunięte wszystkie Twoje dane Użytkownika w systemie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięty twój profil użytkownika w systemie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego profilu Użytkownika, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe, zgłaszając to drogą mailową: rekrutacja@professionalhr.pl.

W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Ciebie nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego
z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia profilu Użytkownika (na podstawie rozwiązania umowy o współpracę lub nie podjęcia współpracy w terminie 12 miesięcy od daty udostępnienia danych osobowych).

Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

  1. Wiadomości e-mail na adres: rekrutacja@professionalhr.pl

  2. listownie na adres: Professional HR Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 36A/U3, 85-097 Bydgoszcz

Cookies

Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Informacja dla Klientów

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że jesteśmy gotowi,  aby chronić Twoje dane na najwyższym poziomie, uwzględniając
nowo wprowadzone przepisy. Jednocześnie chcemy poinformować Cię o Twoich prawach, które będą przysługiwały Ci w związku z nowymi przepisami.

1/ Administratorem danych jest Professional HR Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 36A/U3, 85-097 Bydgoszcz. NIP 5542940446, REGON 365110540, KRS 0000631368, wpisaną do rejestru spółek Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy KRS ul. Toruńska 64 A, 85-023 Bydgoszcz, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:  ul. Jagiellońska 36A/U3, 85-097 Bydgoszcz, adres poczty elektronicznej (e-mail): office@professionalhr.pl, tel. 52 307 00 10.

2/  Twoje dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu
administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego w celu ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji oferty,

umożliwienia korzystania z formularz kontaktowego i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia.

3/  Twoje dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa,
a także w przypadku gdy wymaga tego usługa, którą zamówiłeś;

4/ Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą
elektroniczną, a po tym okresie przez okres niezbędny do wykonania umowy i
w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w  ramach  prawnie  usprawiedliwionego  interesu  administratora – przez rok od chwili przedawnienia roszczeń Twoich i administratora.

5/  masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;

6/ masz prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

7/ nie przetwarzamy Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować, pisząc na adres:office@professionalhr.pl.