Architektami kariery

Jako firma rekrutacyjna z dużym doświadczeniem, zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności przy wyborze zatrudnianych osób. Dzięki naszemu zaangażowaniu jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko błędnego wyboru specjalistów, jednocześnie dążąc do spełnienia oczekiwań obu stron.

 

Wychodzimy poza utarte schematy

Firma Professional HR zajmuje się poszukiwaniem specjalistów średniego i wyższego szczebla zarówno dla dużych jak i mniejszych firm, a obszar działania obejmuje całą Polskę. Podejmując współpracę z nami zyskujesz gwarancję profesjonalizmu i skrupulatności, ponieważ każdego klienta traktujemy indywidualnie.

 

Mamy wszystko

czego szukasz

Rekrutacja bezpośrednia - Firma Professional HR zajmuje się poszukiwaniem specjalistów średniego i wyższego szczebla zarówno dla dużych jak i mniejszych firm, a obszar działania obejmuje całą Polskę.

Tylko nowoczesne

metody selekcji

Professional HR oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie Rekrutacji bezpośredniej i Selekcji Pracowników. Dajemy możliwość wyboru rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Proponujemy skorzystanie z pojedynczych modułów, będących składowymi procesu rekrutacji i selekcji, jak również realizację pełnego procesu rekrutacyjnego. Każdorazowo doradzamy Państwu najkorzystniejszy sposób prowadzenia działań, który pozwoli zmaksymalizować szanse pozyskania najlepszych kandydatów na rynku, z drugiej zaś strony zoptymalizuje koszty działań rekrutacyjnych.

Analiza CV

Analiza obejmuje weryfikację doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz umiejętności kandydatów. Badanie dokumentów aplikacyjnych pozwala juz na wczesnym etapie uzyskać informacje o zaangażowaniu w rozwój kariery, ambicjach czy lojalności kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna

Czyli ‘’pierwsze wrażenie jest ważne’’. Takie spotkanie ma na celu nie tylko pogłębienie treści zawartych w CV czy ocenę wiedzy merytorycznej. Rekruter podczas rozmowy może ocenić, czy kandydat jest dostatecznie zmotywowany do pełnienia określonej funkcji oraz czy posiada pasujący do stanowiska profil osobowości.

Testy psychologiczne

Są pomocne przy diagnozowaniu cech osobowości, temperamentu oraz prognozowaniu funkcjonowania emocjonalnego na danym stanowisku.Pomagają mierzyć sposób radzenia sobie ze stresem, styl komunikacji, łatwość nawiązywania kontaktów, postępowanie w razie konfliktu, radzenie sobie z presją czasu itd.

Testy kompetencji

Testy oceniające umiejętności i zdolności umysłowe wymagane w pracy na danym stanowisku, np. umiejętności analitycznego lub kreatywnego myślenia, wyciągania wniosków, inteligencję, uzdolnienia werbalne itp.

Testy merytoryczne

sprawdzają wiedzę kandydata z danej dziedziny, w zależności od stanowiska, na które kandydat aplikuje. Czasem takim testem może być powierzone kandydatowi zadanie do wykonania, do zrealizowania którego niezbędna jest wiedza z danej branży.

Centrum Oceny

Warsztaty grupowe mające na celu zweryfikowanie kandydatów w specjalnie przygotowanych zadaniach. Sprawdzamy specyficzne kompetencje, często trudne do weryfikacji podczas standardowej rozmowy rekrutacyjnej.

Sprawdzenie referencji

Telefoniczna weryfikacja referencji kandydatów jest metodą końcową, uzupełniającą proces selekcji. Dokonywana jest jedynie na wyraźne życzenie Klienta.

Headhunting

Nasi headhunterzy staną na głowie, aby ci najlepsi trafili do Ciebie

Metoda stosowana najczęściej przy poszukiwaniu pracowników na stanowiska menedżerskie lub ściśle specjalistyczne. Polega na odnajdywaniu kandydatów o specyficznych kwalifikacjach i umiejętnościach i przedstawienia im kontroferty. Headhunterzy niejednokrotnie prowadzą długotrwałe poszukiwania poprzez obserwację profili na portalach internetowych takich jak LinkedIn czy GoldenLine, posiadają rozległą wiedzę o sytuacji na rynku pracy i stale dbają o zdobywanie nowych kontaktów.

Networking

Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi

Jak sama nazwa wskazuje, jest to metoda bazująca na sieci kontaktów. Opiera się na stałej i świadomej wymianie informacji i zasobów, prowadząc do obopólnej korzyści. Dotyczy to również kandydatów na stanowiska, których pozyskujemy ‘’z polecenia’’, dzięki stałej współpracy z profesjonalistami nie tylko w Polsce, ale również w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Metoda ta bardzo często pozwala na skrócenie procesu poszukiwania kandydatów a także może zminimalizować jego koszty.

Database searching

Znajdziemy dla Ciebie najlepszych kandydatów

Często zdarza się, że kandydaci aplikujący na określone stanowisko zapraszani są na rozmowy kwalifikacyjne dotyczące innej oferty. To dlatego, że rekruterzy stosujący tę metodę wertują istniejącą bazę danych firmy, wyszukują spośród nadesłanych CV osoby o najlepszych kompetencjach dla konkretnej funkcji.